Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/04/2023 15:11        

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khánh Hoà lần II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

          Sáng ngày 12/4/2023, tại Nhà biểu diễn, Cơ sở 2 Trường Đại học Khánh Hoà, Công đoàn Trường Đại học Khánh Hoà đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

          Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hoà; đại diện công đoàn cơ sở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; Báo Khánh Hoà, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hoà. Về phía Trường Đại học Khánh Hoà có đồng chí Trần Viết Thiện - Đảng uỷ viên, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hoà, đại diện lãnh đạo các đơn vị và 150 đại biểu đại diện cho 287 đoàn viên công đoàn toàn trường.

Hình 1: Quang cảnh Đại hội

          Đại hội công đoàn cơ sở Trường Đại học Khánh Hoà lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tình hình đất nước, giáo dục đại học có nhiều đổi mới, có nhiều cơ hội và thách thức đan xen; Trường Đại học Khánh Hoà từng bước thực hiện cơ chế tự chủ theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Khánh Hòa. Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khánh Hoà lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

          Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khái quát những kết quả đạt được trong 5 năm qua:

          Hoạt động của công đoàn Trường đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội và nghị quyết của Công đoàn cấp trên, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai hoạt động, động viên cán bộ, viên chức và người lao động tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Hầu hết các tổ công đoàn đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hoạt động công đoàn; tham gia kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động của đơn vị, đại diện và bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ viên chức và người lao động. Nội dung, hình thức hoạt động công đoàn có chất lượng và phong phú hơn, đã thu hút được đông đảo cán bộ viên chức và người lao động tham gia, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên.

          Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”...  được các tổ công đoàn triển khai kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức người lao động đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Đã có nhiều đề tài, sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học được công nhận.

          Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được coi trọng, đã có bước đổi mới về hình thức tuyên truyền. Đa số các tổ công đoàn và công đoàn trường tham gia tốt các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo do công đoàn viên chức phát động. Chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn được nâng lên, thể hiện qua việc tham dự, báo cáo, đóng góp ý kiến cho việc thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động của công đoàn Trường. Với những kết quả đạt được nêu trên trong nhiệm kỳ qua, công đoàn Trường đã được các cấp công đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen và cờ thi đua dẫn đầu khối trong 2 năm.

          Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác cụ thể của Ban Chấp hành Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tập trung vào những nội dung trọng tâm sau đây:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức người lao động; công tác xã hội từ thiện.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động.

- Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ cán bộ viên chức và người lao động trong tình hình mới.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hoà đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Trường Đại học Khánh Hoà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban chấp hành khoá mới tiếp phục phát huy những ưu điểm đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Đảng uỷ và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên để tập trung thực hiện có hiệu quả 03 nhiệm vụ quan trọng: (1) công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, (2) xây dựng và triển khai các phong trào thi đua phù hợp với nhà trường (3) tích cực quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết số 02 -NQ/TW của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Hình 2: Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hoà phát biểu tại Đại hội

          Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Viết Thiện - Đảng uỷ viên, Phó hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao những thành tích của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2016 - 2022 qua đó đề nghị Công đoàn trường tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đồng thời thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho viên chức và người lao động bên cạnh đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả nhất.

Hình 3: Đồng chí Trần Viết Thiện – Đảng uỷ viên, Phó hiệu trưởng phát biểu tại Đại hội

          Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khánh Hoà lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn 11 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành khóa mới.

Hình 4: Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

          Đại hội Công đoàn Trường Đại học Khánh Hoà lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 -2028 là Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động toàn trường. Với tinh thần “Năng động, Đổi mới, Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội góp xây dựng Trường Đại học Khánh Hoà ngày càng phát triển.

Tin bài: Minh Phong

Hình ảnh: Vĩnh Tường

 
Bài viết liên quan
Khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Khánh Hòa – khát vọng phát triển”
Tập huấn sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Khánh Hoà
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Trường Đại học Khánh Hoà làm việc với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.
Trường Đại học Khánh Hòa thực hiện niêm yết công khai Kết luận Thanh tra
Khoa Du lịch tổ chức chương trình tổng kết thực tập tốt nghiệp năm học 2022 - 2023
Tập huấn sở hữu trí tuệ
Trường Đại học Khánh Hòa: Chuỗi hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023
Khoa Sư phạm tổ chức báo cáo chuyên đề tư vấn hướng nghiệp năm học 2022 – 2023
Đội tuyển Toán học Trường Đại học Khánh Hòa đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2023
Hội trại truyền thống 26/3: cơ hội giao lưu văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị
Tổng kết chương trình “Tháng thanh niên” năm 2023 của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa sinh viên, thanh niên với lãnh đạo trường năm học 2022 - 2023.
Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa khai trương Không gian khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo.
Tôn vinh ngày công tác xã hội Việt Nam – Trường Đại học Khánh Hoà ghi dấu các hoạt động công tác xã hội
Hoàn thành Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Khánh Hòa
Khai mạc đợt Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Sôi nổi Hội thi nghiệp vụ dành cho sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa
Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tổng quan