Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Kế hoạch tập huấn xây dựng bài giảng E-Learning
18/06/2019

Kế hoạch tập huấn xây dựng bài giảng E-Learning

Kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
18/06/2019

Kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Kế hoạch tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho CBGV và NLĐ
18/06/2019

Kế hoạch tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho CBGV và NLĐ

Kế hoạch Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018-2019 và trao bằng tốt nghiệp cho SV khóa 2016-2019
08/06/2019

Kế hoạch Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018-2019 và trao bằng tốt nghiệp cho SV khóa 2016-2019

Kế hoạch tháng 5 và tháng 6
21/05/2019

Kế hoạch tháng 5 và tháng 6 trường Đại học Khánh Hòa

|<<    <   
12[3]
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế