Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  27/02/2020 15:07        

Danh sách sinh viên hết thời gian tối đa hoàn thành Chương trình đào tạo, Khóa 40 (khóa 2014-2017)

Danh sách sinh viên hết thời gian tối đa hoàn thành Chương trình đào tạo, Khóa 40 (khóa 2014-2017)

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày công khai danh sách này trên website (tính từ ngày 28/2/2020), nếu có thông tin không chính xác sinh viên phản hồi theo địa chỉ:

- Thầy Tùng, Phòng QLĐT&KT, Trường ĐH Khánh Hòa, cơ sở 1.

- SĐT:  0983.770.394.

Sau thời hạn nói trên, Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học. 

 Xem chi tiết danh sách bên dưới.

 
Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo & Khởi nghiệp