Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  11/12/2017 00:00        

Thông báo mời thầu dịch vụ giữ xe và căn tin tại cơ sở 2 Đại học Khánh Hòa

Thông báo mời thầu dịch vụ giữ xe và căn tin tại cơ sở 2 Đại học Khánh Hòa nhận hồ sơ từ ngày 15/12/2017 đến 8g30 ngày 22/12/2017

Nhắp vào đây để xem chi tiết

 
Tổng quan