Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  22/12/2017 00:00        

Thông báo mời thầu dịch vụ giữ xe và căn tin tại cơ sở 1 - Trường Đại học Khánh Hòa

Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ 8h00' ngày 20/12/2017 đến 14h00' ngày 27/12/2017 

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Khánh Hòa

Nhấp vào đây để xem chi tiết

 

 
Tổng quan