Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  08/01/2018 20:03        

Mời viết tham luận tại hội thảo khoa học "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên"

Xem chi tiết

Thay mặt Ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên quan tâm viết bài tham luận cho hội thảo với các nội dung sau:

  • Đánh giá thực trạng, nội dung, chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ở trường đại học, cao đẳng
  • Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp phát huy kiến thức, kỹ năng, năng lực và kiến thức chuyên môn đã được đào tạo, giúp sinh viên dễ tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo.
  • Vai trò của doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng trong việc định hướng đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
  • Kinh nghiệm của các cựu sinh viên trong việc phát triển kỹ năng mềm và phát huy năng lực, kiến thức chuyên môn được được đào tạo.
  • Phát triển mạng lưới, hệ thống kế nối giữa sinh viên và cựu sinh viên.

Thời gian và địa điểm

Thời gian tổ chức: 8g00 đến 11g00 ngày 28 tháng 4 năm 2018
Địa điểm Trường Đại học Khánh Hòa (cơ sở 1) - Số 01 Nguyễn Chánh Nha Trang

Đăng ký tham dự và gửi tham luận

Đăng ký tham dự trước 16g ngày 24 tháng 03 năm 2018
Email: pqlkh@ukh.edu.vn hoặc lethithuan@ukh.edu.vn. Chủ đề thư ghi rõ: Dang ky tham du Hoi thao khoa hoc.
Báo cáo toàn văn gửi trước 16g ngày 10 tháng 04 năm 2018
Thông tin liên hệ: Thạc sĩ Lê Thị Thuấn, Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Khánh Hòa. Điện thoại: 0935222945, email: lethithuan@ukh.edu.vn. 

Xem chi tiết

 
Tổng quan