Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  16/03/2018 14:53        

Thông báo viết đề xuất đăng ký nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp tỉnh năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 12321/UBND-KGVX ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019; Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019;
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa hướng dẫn các Viện, Trường, Cơ quan, đơn vị Trung ương viết đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2019
Xem chi tiết hướng dẫn ở đây
 
Bài viết liên quan
Thông báo về tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên”
Thông báo Cuộc thi chọn gam màu chủ đạo nhận diện thương hiệu Trường Đại học Khánh Hòa
Thông báo về tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên”
Thông tin Hội nghị, Hội thảo khoa học
Lịch đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH 2018
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, trường Đại học Khánh Hòa tuyển dụng
Hội thảo khoa học: "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên"
Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường, cấp cơ sở năm 2019
Thông tin, Tuyên truyền triển khai thực hiện các dự án giai đoạn 216-2020
Mời viết tham luận Hội thảo Khoa Khoa học - Tự nhiên và công nghệ
Thông báo tình hình cuộc thi Giảng viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin
Lịch nghỉ TẾT
Thông báo đấu thầu dịch vụ giữ xe và căn tin tại ký túc xá trường Đại học Khánh Hòa
Mời viết tham luận tại hội thảo khoa học "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên"
Thông báo mời thầu dịch vụ giữ xe và căn tin tại cơ sở 1 - Trường Đại học Khánh Hòa
Thông báo mời thầu dịch vụ giữ xe và căn tin tại cơ sở 2 Đại học Khánh Hòa
Mã số chuẩn quốc tế ISSN của Tạp chí khoa học Đại học Khánh Hòa
Mời tham dự Hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc
Mời tham gia Trại hè sinh viên Pháp ngữ
Thông báo v/v mở các lớp học phần trong học kỳ hè năm 2017
Tổng quan