Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Thông báo tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh
08/12/2020

Thông báo tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021
30/10/2020

Thông tin đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2020-2021

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"
25/09/2020

Hội thảo chuyên đề "Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hoà"

|<<    <   
12345[6]789
   >    >>|
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại