Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025
21/08/2020

Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số"
29/05/2020

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số"

Thư mời, Thông cáo Báo chí và Diễn văn Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật
15/05/2020

Thư mời, Thông cáo Báo chí và Diễn văn Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật

|<<    <   
1234567[8]9
   >    >>|
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại