Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Xét duyệt thuyết minh đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa"
26/02/2020

Xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa"

Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh
10/01/2020

Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh

|<<    <   
12[3]4
   >    >>|
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại