Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh
10/01/2020

Quyết định V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh

Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa"
06/01/2020

Hội thảo chuyên đề "Hiện trạng và các vấn đề đặt ra cho xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa" 

Thông tin đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
03/01/2020

Trường Đại học Khánh Hòa đấu thầu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa"

|<<    <   
123[4]5
   >    >>|
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại