Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/07/2020 19:51        

Công khai thông tin năm học 2019 -2020

1. Công khai môn học ngành Sư phạm Ngữ văn

 

 

2. Công khai môn học ngành Sư phạm Toán học

 

 

3. Công khai môn học ngành Sư phạm Vật lý

 

 

4. Công khai môn học ngành Giáo dục Tiểu học