Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  29/12/2023 00:00        

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư phạm

Khoa Sư phạm là một trong những khoa đào tạo cơ bản của Trường Đại học Khánh Hòa có lịch sử hình thành và phát triển từ rất sớm, gắn với tên tuổi và truyền thống trên 40 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang trước đây.

Khoa Sư phạm đảm nhận những nhiệm vụ chính như sau:

1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng theo quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi năm 2018).

7. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa phân công.

Khoa Sư phạm có sự tụ hội giảng viên đến từ các trường đại học lớn trải khắp ba miền của Tổ quốc. Chính sự gặp gỡ, kết tụ này đã tạo nên sự đa dạng, phong phú trong việc trao đổi, tiếp cận, tổ chức các hoạt động chuyên môn, giảng dạy cùng các hoạt động nghiệp vụ, ngoại khóa. Khoa Sư phạm tự hào có đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học, có bề dày kinh nghiệm và giàu lòng yêu nghề. Việc cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học luôn là mục tiêu mà Khoa hướng tới. Từ nhiệm vụ đó, các tổ chuyên môn cũng như mỗi giảng viên luôn chủ động nỗ lực trong sinh hoạt chuyên môn, tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt nhất với những yêu cầu của Bộ, của ngành, xứng đáng trở thành người truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên.

NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Ngành Sư phạm Ngữ văn

2. Ngành Sư phạm Toán học

3. Ngành Sư phạm Vật lý

4. Ngành Giáo dục Tiểu học

GIẢNG VIÊN

Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 01

Tiến sĩ: 06

Thạc sĩ: 16 (trong đó có 03 giảng viên đang học nghiên cứu sinh).

Đối tác chiến lược: Các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Đối tác hợp tác: Trường ĐHSP Quốc gia Deagu Hàn Quốc

------------------------------------------------------------

                     Khoa Sư Phạm

Địa chỉ: Tầng 5, Cơ sở 1 Trường Đại học Khánh Hòa

Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583525711 - Email: khoasupham@ukh.edu.vn