Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  02/02/2023 11:25        

Bộ quy trình ISO Khoa Sư phạm

00. Danh mục quy trình Khoa Sư phạm

01. Chức năng, nhiệm vụ Khoa Sư phạm

02. Sơ đồ tổ chức Khoa Sư phạm

02.1 Trưởng khoa: Thái Thị Phương Thảo

02.2 Phó Trưởng khoa: Lê Thị Quỳnh Hương

02.3 Trưởng bộ môn Tổ Tiểu học: Huỳnh Lê Chi Hải

02.4 Trưởng bộ môn Tổ Xã hội: Trần Thị Thanh Huyền

02.5 Trưởng bộ môn Tổ Tự nhiên: Trần Thế Anh

02.6 Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Trang

02.7 MTCV GV - Tự nhiên - Lưu Xuân Thắng

02.8 MTCV GV - Tự nhiên - Phạm Thị Trúc Diễm

02.9 MTCV GV - Tự nhiên - Nguyễn Văn Giang

02.10 MTCV GV - Tự nhiên - Hoàng Thị Nguyệt

02.11 MTCV GV - Tự nhiên - Lê Thùy Nhi

02.12 MTCV GV - Tự nhiên - Ngô Thị Hồng Cẩm

02.13 MTCV GV - Tự nhiên - Phạm Hoàng Lam

02.14 MTCV GV - Tự nhiên - Lê Bá Hải

02.15 MTCV GV - Tự nhiên - Lê Thị Phương Ngọc

02.16 MTCV Chuyên viên Phòng Thí nghiệm: Lê Minh Hiệp

02.17 MTCV GV - Tiểu học - Ngũ Nhị Song Hiền

02.18 MTCV GV - Tiểu học - Châu Thị Lan Chi

02.19 MTCV GV - Tiểu học - Phạm Thị Thu Hương

02.20 MTCV GV - Tiểu học - Nguyễn Thị Phong Lê

02.21 MTCV GV - Xã hội - Phan Thị Thùy Nhung

02.22 MTCV GV - Xã hội - Lê Thị Phương Chi

02.23 MTCV GV - Xã hội - Nguyễn Thanh Huy

02.24 MTCV GV - Xã hội - Bùi Thị Như Phượng

02.25 MTCV GV - Xã hội - Nguyễn Thị Tình

02.26 MTCV GV - Xã hội - Phạm Thu Trang

QT1. Quy trình thiết kế, đánh giá, phát triển đề cương chi tiết

QT2. Quy trình lựa chọn phương pháp và loại hình đánh giá người học

QT3. Quy trình đánh giá độ tin cậy và chính xác của phương pháp đánh giá người học

QT4. Quy trình phân công lao động

QT5. Quy trình tổ chức hội giảng

QT6. Quy trình ra đề thi

QT7. Quy trình tổ chức coi thi

QT8. Quy trình tổ chức chấm thi