Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quyết định công nhận kết quả thi đua tập thể, cá nhân năm học 2018-2019

17/09/2019
Quyết định công nhận kết quả thi đua tập thể, cá nhân năm học 2018-2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

09/09/2019
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo An ninh, trật tự trường học

29/08/2019
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo An ninh, trật tự trường học

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách HS-SV

29/08/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách HS-SV

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua-khen thưởng và kỷ luật HS-SV

29/08/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua-khen thưởng và kỷ luật HS-SV

Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức Trường Đại học Khánh Hòa

26/08/2019
Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức Trường Đại học Khánh Hòa

Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2018-2019

20/08/2019
Quyết định về việc thành lập HĐ nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường năm 2018-2019
Quyết định về việc thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý bài thi, điềm thi kết thúc học phần và chấm KLTN năm học 2018-2019
12/08/2019

Quyết định về việc thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý bài thi, điềm thi kết thúc học phần và chấm KLTN năm học 2018-2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình: cải tạo, sửa chữa phòng 103B
12/08/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình: cải tạo, sửa chữa phòng 103B

Quyết định về việc Ban hành quy định công tác ĐBCL GD của Trường Đại học Khánh Hòa
01/08/2019

Quyết định về việc Ban hành quy định công tác ĐBCL GD của Trường Đại học Khánh Hòa

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
10/07/2019

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

|<<    <   
123[4]5678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị
Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|