Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

11/06/2019
Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019

04/06/2019
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019

Quyết định thành lập các Hội đồng tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

21/05/2019
Quyết định thành lập các Hội đồng tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm ngữ văn

17/05/2019
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm ngữ văn

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm toán học

17/05/2019
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm toán học

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Vật lý

17/05/2019
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Vật lý

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh

16/05/2019
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ngôn ngữ Anh

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, trình độ đại học

16/05/2019
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Việt Nam học, trình độ đại học

Quyết định thành lập Hội đồng và các Ban phục vụ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019

24/04/2019
Quyết định thành lập Hội đồng và các Ban phục vụ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị tin học và máy photocopy

04/04/2019
Quyết định thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị tin học và máy photocopy
Quyết định thành lập Ban tổ chức Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019
04/04/2019

Quyết định thành lập Ban tổ chức Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019

Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019
04/04/2019

Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019

Biên chế sự nghiệp 2017-2018 của Trường Đại học Khánh Hòa
26/03/2019

Biên chế sự nghiệp 2017-2018 của Trường Đại học Khánh Hòa

CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2016-2020
26/03/2019

Thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020

Quyết định thành lập Ban biên tập và phân công phụ trách cổng thông tin điện tử
09/03/2019

Quyết định thành lập Ban biên tập và phân công phụ trách cổng thông tin điện tử

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
07/03/2019

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tâm lý học đường - Thực trạng và giải pháp"
02/03/2019

Quyết định thành lập các ban Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tâm lý học đường - Thực trạng và giải pháp"

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự các ban Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019
27/02/2019

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự các ban Hội thảo khoa học cấp trường năm 2019

|<<    <   
12345[6]78
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị
Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|