Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2020

03/01/2022
Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp. Trường Đại học Khánh Hoà đã triển khai Kế hoạch 828/KH-ĐHKH nagyf 14/09/2021 về Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2020. Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp năm 2020 gồm báo cáo và các phụ lục kèm theo. có thể xem tại link: https://bit.ly/ksvl_2020

Khảo sát tình hình sinh viên (Cov19 - lần 2)

18/10/2021
Để có căn cứ chuẩn bị phương án cho sinh viên đi học trở lại tại trường sau thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đảm bảo tuân thủ Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 3211/QĐ-BCĐ Ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hoà. Nhà trường yêu cầu sinh viên cung cấp đầy đủ các thông tin theo form khảo sát
Khảo sát chất lượng chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020 (Dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp)
11/04/2020

Nhằm không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng chuẩn đầu ra cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội. Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo các ngành học đang được đào tạo tại trường.

|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị
Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
1[2]
   >    >>|