Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

20/12/2018
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2018

08/12/2018
Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2018

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp khoa

15/11/2018
Quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp khoa

Quyết định kiện toàn nhân sự cơ cấu tổ chức Tạp chí khoa học

07/11/2018
Quyết định kiện toàn nhân sự cơ cấu tổ chức Tạp chí khoa học

Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018

06/11/2018
Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan

02/11/2018
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan

Quyết định thành lập Ban tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

26/10/2018
Quyết định thành lập Ban tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác nhập và quản lý điểm học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

16/10/2018
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác nhập và quản lý điểm học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo bậc đại học

11/10/2018
Quyết định về điều chỉnh, bổ sung nhân sự ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo bậc đại học

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung tiểu ban nghiệm thu Chương trình đào tạo nghề du lịch ngắn hạn

11/10/2018
Quyết định về điều chỉnh, bổ sung tiểu ban nghiệm thu Chương trình đào tạo nghề du lịch ngắn hạn

Quyết định về việc điều chỉnh danh sách Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018

10/10/2018
Quyết định về việc điều chỉnh danh sách Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018

Kết luận thanh tra: Về việc thanh tra tài chính Trường Đại Học Khánh Hòa

25/09/2018
KẾT LUẬN THANH TRA: Về việc thanh tra tài chính Trường Đại Học Khánh Hòa
Công khai quyết toán ngân sách 2017
28/08/2018

Công khai quyết toán ngân sách 2017

Công khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020
28/08/2018

Công khai thực hiện các dự án giai đoạn 2016-2020

|<<    <   
1234567[8]
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị
Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|