Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm 2019 - 2020

01/07/2019
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm 2019 - 2020

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách hội đồng tuyển sinh năm 2019

01/07/2019
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách hội đồng tuyển sinh năm 2019

Lịch trực hè năm 2019

21/06/2019
Lịch trực hè năm 2019

Thông báo Nghỉ lễ

18/06/2019
Thông báo Nghỉ lễ

Thư ngỏ Chiến dịch mùa hè xanh

18/06/2019
Thư ngỏ Chiến dịch mùa hè xanh
Công khai các dự án đầu tư phát triển năm 2019 (Đợt 2)
17/06/2019

Công khai các dự án đầu tư phát triển năm 2019 (Đợt 2)

Công khai mức thu học phí năm học 2019-2020
17/06/2019

Công khai mức thu học phí năm học 2019-2020

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm học 2019 - 2020
13/06/2019

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

Danh sách GV coi thi THPT Quốc gia 2019
13/06/2019

Danh sách GV coi thi THPT Quốc gia 2019

Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017
11/06/2019

Quyết định điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019
04/06/2019

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường năm học 2018 - 2019

|<<    <   
1234[5]678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị
Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|