Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt giáo trình năm học 2019 - 2020

09/01/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt giáo trình năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thành lập tổ tiếp nhận thiết bị

27/12/2019
Quyết định về việc thành lập tổ tiếp nhận thiết bị

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đợt 3

27/12/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đợt 3

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận tại một số Trung tâm thuộc trường năm 2019

24/12/2019
Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ, chứng nhận tại một số Trung tâm thuộc trường năm 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng văn bằng, chứng chỉ

18/12/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng văn bằng, chứng chỉ

Quy chế Thi đua- khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

13/12/2019
Quy chế Thi đua- khen thưởng của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

Quyết định thành lập Ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo theo CDIO

11/12/2019
Quyết định thành lập Ban và các tiểu ban sửa đổi chương trình đào tạo theo CDIO

Quyết định về việc thành lập Ban và các tiểu ban Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo

11/12/2019
Quyết định về việc thành lập Ban và các tiểu ban Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019
10/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình Giảng đường 1, cơ sở 1
08/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình Giảng đường 1, cơ sở 1

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình phòng 103B, cơ sở 1
08/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình phòng 103B, cơ sở 1

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019-2020
08/12/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019-2020

Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020
08/12/2019

Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách Ban chỉ đạo thực tập cấp trường năm 2019-2020
08/12/2019

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách Ban chỉ đạo thực tập cấp trường năm 2019-2020

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019
28/11/2019

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2019

|<<    <   
1[2]345678
   >    >>|
Phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại
Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị
Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí
Phòng Công tác sinh viên
|<<    <   
[1]2
   >    >>|